top of page

VRAGEN EN ANTWOORDEN

WAT IS EEN FAMILIEOPSTELLING?

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een tableau vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Bron:

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Familieopstelling] 

www.familieopstelling.info 

www.familieopstellingen-Hoorn.nl

WAT IS EEN ORGANISATIEOPSTELLING?

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode die gebaseerd is op het systeemdenken. Deze aanpak vindt haar oorsprong in het werk van de Duitser Bert Hellinger. Oorspronkelijk als opstelling ontworpen om familiesystemen (rangschikking van familieleden) te onderzoeken, wordt de werkwijze inmiddels ook toegepast op verhoudingen binnen bedrijven, instellingen en verenigingen, waar zij de naam organisatieopstelling draagt. Deze manier van onderzoeken wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken te doorgronden.


Bron:

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatieopstelling]

IS MIJN GEDRAGS-VERANDERING BLIJVEND?

Onze methoden hebben een langdurige en blijvende uitwerking. Veelal is het noodzakelijk om tussen de gesprekken enige tijd te nemen. De uitwerking van een gesprek wordt soms pas na een halfjaar ervaren. Ook moet uw omgeving wennen aan uw gedragsverandering. Uw gedragsverandering heeft direct invloed op uw naasten en zij hebben daarin ook tijd nodig om te wennen. Het is soms noodzakelijk om oude patronen te doorbreken om u weer geluk en gezond te laten leven.

KAN IK DEZELFDE DAG EEN AFSPRAAK MAKEN?

Helaas kunnen wij u alleen maar op afspraak van dienst zijn. Indien u graag op een ander moment geholpen wenst te worden bel dan even.

ZIJN UW GEGEVENS IN GOEDE HANDEN?

Alles wat u met ons deelt blijft tussen ons. Zowel intern als extern beschermen wij uw privacy. Al onze medewerkers hebben hiervoor een eed afgelegd en dienen zich te houden aan strikte protocollen.

VERGOED MIJN ZORGVERZEKERING DE KOSTEN?

Op dit moment zijn er nog geen verzekeraars die onze diensten vergoeden. Hier komt wellicht binnenkort verandering in. Vraag het tijdens uw bezoek aan ons.

HEB IK EEN VERWIJSBRIEF NODIG?

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken heeft u geen verwijsbrief nodig. U bent van harte welkom en vraag naar de mogelijkheden voor u.

bottom of page